نظام طراحی​​​​​​​

درخواست

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

در صورتی که میخواهید به عنوان طراح در وبسایت فعالیت داشته باشید لطفا فرم روبرو را پر کنید.
لزوما نبایستی عضو نظام مهندسی و یا دارای مهر نظام مهندسی باشید. لیکن در صورت عدم دارا بودن مهر نظام به کارفرما اعلام میگردد که شما دارای پروانه اشتغال نیستید.
بعضا ممکن است که دانشجویان و یا بسیاری از طراحان بدون داشتن پروانه اشتغال، طراحی سازه انجام دهند و در این زمینه از طراحی بسیار خوبی برخوردار باشند فلذا حق انتخاب را به کارفرما میسپاریم. بعضی از کارفرماها بیشتر از آن که نیازمند عقد قرارداد با دفاتر مهندسی باشند، بیشتر به بهینه سازی رغبت دارند. 
درصورتی که در شرکت یا دفاتر مهندسی کار میکنید حتما قید کنید.
عدم درج شماره پروانه به منزله عدم دارا بودن پروانه اشتغال است.

ثبت نام طراح